Νομική Ανακοίνωση & Αποποίηση Ευθυνών

Το Spooky, το λογισμικό Spooky2 και το σύστημα παραγωγής συχνοτήτωνδεν έχουν εγκριθεί από το FDA ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα.Προορίζονται μόνο για χρήση ως πειραματικές ηλεκτρονικές συσκευές. Δεν προορίζονται για τη διάγνωση, πρόληψη, θεραπευτική αγωγή, θεραπεία, ή τον μετριασμό της οποιασδήποτε ασθένειας στον άνθρωπο. Ούτε έχουν σχεδιαστεί ή ούτε προορίζονται να επηρεάζουν τη λειτουργία ή τη δομή του κάθε συστήματος του ανθρώπινου σώματος.

Εγώ, οJohnWhite, δενκάνωαπολύτωςκανέναιατρικό ισχυρισμό για το Spookyή και για το σύστημα παραγωγής συχνοτήτωνSpooky2. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα με την υγεία σας, συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο επαγγελματία υγείας.

ΣτιςΗΠΑ,μπορείτε νόμιμα να χρησιμοποιήσετε ένα σύστημα Spooky2για εξισορρόπιση ενέργειας,την παράταση της ζωής,και τη χαλάρωση.Μπορείτε να πειραματιστείτε σε βακτηριακές καλλιέργειες, σε ζώα εργαστηρίου,και στον εαυτό σας.Στο κάτω – κάτω, στο πλαίσιο της ένατης τροποποίησης του Συντάγματος των ΗΠΑ, ακόμα έχετε το δικαίωμα νόμιμης αυτοθεραπείας.

ΣτηΓερμανία, ΝότιαΑφρική, καθώςκαισεάλλεςχώρες, οι συσκευές συχνοτήτων έχουν άδεια ως νόμιμα ιατρικά όργανα και χρησιμοποιούνται απόαδειούχους ιατρούς.

Παρακαλώ σημειώστε ότι ούτε εγώ ο JohnWhite, ούτε κανένας από τους συνεργάτες μου που συνέβαλαν στην ανάπτυξη αυτού του συστήματος, δεν είναι υπεύθυνοι για την ηθελημένα ή αθέλητα, χρήση, κατάχρηση, ή κακή χρήση του συστήματος Spooky2, ή των εξαρτημάτων του εξαιτίας περιστάσεων πέραν του ευλόγου ελέγχου μας. Εν πάση περιπτώσει, ούτε εγώ ο JohnWhite, ή οποιοσδήποτε από τους συνεργάτες μου, δεν φέρομεν καμίαν άλλην ευθύνη.

Με τη χρήση του συστήματος συχνοτήτων Spooky2, εσείς, ο χρήστης, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι δεν έχετε καμία προσδοκία για τη θεραπεία κάθε ασθένειας. Επιπλέον κατανοείτε ότι πιθανές αρνητικές σωματικές ή και ψυχικές συνέπειες, άγνωστες στον JohnWhite και τους συνεργάτες του, μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του Spooky2. Επιπλέον, σκοπεύετε να αναλάβετε μόνον υπεύθυνο πειραματισμό, και εθελοντικά δέχεστε κάθε ευθύνη για τη χρήση και εφαρμογή όλων των συχνοτήτων που παράγονται από το σύστημα Spooky2.

Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν θα κρατήσετε τον JohnWhite ή τους συνεργάτες του υπεύθυνους για όποιεσδήποτε συνέπειες, είτε επιβλαβείς ή άλλως, προκύψουν ως αποτέλεσμα χρήσης του συστήματος συχνοτήτων Spooky2.